Samen
werken aan succes

Werkterrein

Van Egdom Consultancy is actief in de sport: voor sportorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Sport is de rode draad in zijn werkzaamheden en procesmatig werken is zijn specialiteit. Van Egdom Consultancy vervult de volgende rollen:

Op basis van een jarenlange ervaring in strategische adviestrajecten en een grondige kennis van beleid, organisatie en bestuur in de sportwereld, adviseert Van Egdom Consultancy opdrachtgevers in het kader van verandering, samenwerking en innovatie. De procesaanpak is zijn specialiteit.
Aan de hand van een gedegen projectmatige aanpak speelt Van Egdom Consultancy een rol in het management en beheer van complexe projecten en programma’s. Een grondige analyse van interne en externe factoren wordt gekoppeld aan heldere doelen en resultaten. Voorbeelden in de afgelopen jaren zijn projecten op het gebied van de aanstelling van buurtsportcoaches bij diverse gemeenten.
Het vinden van een juiste balans tussen visie en pragmatisme en het overbruggen van de kloof tussen realiteit en wenselijkheid staan bij Van Egdom Consultancy garant voor een betrokken begeleiding van complexe processen. Het goed inschatten van belangen en kwaliteiten van mensen is de basis voor zijn procesaanpak. Daarnaast vindt hij creatieve manieren om belangen bij elkaar te brengen en door zijn geïnteresseerde persoonlijke benadering kan hij succesvol opereren. Hij legde de basis voor de regulering van de full contact vechtsporten en zorgde mede voor een oplossing in een lang lopende discussie over een tweede sporthal in Wezep/Oldebroek.
Ervaren, deskundig, geïnteresseerd en verbaal vaardig: eigenschappen die van toepassing zijn op een uitstekende dagvoorzitter èn Hans van Egdom. Door zijn achtergrond en autoriteit leidt hij op een organische en inspirerende wijze een congres in goede banen. Hij behoort tot één van de vaste voorzitters van de NOC*NSF Open Club en Kloppend Hart sessies.
Het delen en doorgeven van kennis is een taak waar Hans van Egdom zich met liefde aan wijdt: mensen interesseren, inspireren en helpen in hun ontwikkeling is één van de waardevolste aspecten van het vak. Hij is kerndocent bij de VSG Academie.

Hans van Egdom


hansvanegdom

Vanuit verschillende opleidingen op het snijvlak van management en sport is Hans al ruim twintig jaar actief in verschillende sportorganisaties, waarvan dertien jaar als zelfstandig adviseur. Hij heeft oog voor de omgeving van de sport en probeert relaties te leggen en allianties te sluiten. Hij is gewend om in dynamische en complexe omgevingen slagvaardig en projectmatig te werken.

Binnen projecten is Hans op zoek naar innovatie en kwaliteitsverbetering. Altijd geïnspireerd door de uitdaging om visie te vertalen in tastbare en duurzame resultaten. Hij heeft een brede kennis en ervaring, variërend van topsport tot breedtesport, van landelijke sportorganisaties tot gemeenten.

Hans heeft een stevige bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van succesvolle en moderne breedtesportthema’s: professionalisering, verenigingsmanagement, verenigingsondersteuning, lokale samenwerking, innovatief sportaanbod, sportparkmanagement, combinatiefunctionarissen en ketenaanpak.
Door een heldere visie, een open manier van communiceren en een persoonlijke benadering krijgt én houdt hij partijen op één lijn.