Even voorstellen: de procesbegeleider

adminBlog

De lokale transities in het sociale domein beginnen zo langzamerhand resultaten op te leveren. Een voorbeeld hiervan is het aantal innovatieve en nieuwe (burger)initiatieven. Er is een enorme veranderdynamiek, veroorzaakt door burgers die zich in toenemende mate gaan organiseren. Er ontstaat zo een steeds breder gevoel van eigenaarschap. Gemeenten maar ook andere ondersteuners merken dat traditionele wijzen van ondersteunen van … Read More