Even voorstellen: de procesbegeleider

adminBlog

De lokale transities in het sociale domein beginnen zo langzamerhand resultaten op te leveren. Een voorbeeld hiervan is het aantal innovatieve en nieuwe (burger)initiatieven. Er is een enorme veranderdynamiek, veroorzaakt door burgers die zich in toenemende mate gaan organiseren. Er ontstaat zo een steeds breder gevoel van eigenaarschap.
Gemeenten maar ook andere ondersteuners merken dat traditionele wijzen van ondersteunen van deze initiatieven niet meer volstaan. Deze zijn te veel gebaseerd op sturing van bovenaf en het kopiƫren van ervaringen. Het ontwikkelen van eigenaarschap vraagt om een modernere en dus andere wijze van ondersteunen.

In de sport wordt ook de noodzaak erkent dat ondersteuning aan vernieuwing toe is. Sportbonden, sportservicebureaus en sportraden, houden zich bezig met het versterken van sportverenigingen. Niet voor niks omdat sportverenigingen een brede maatschappelijke waarde hebben, maar ook moeite hebben om zich duurzaam te ontwikkelen en te versterken. De ondersteuning wordt uitgevoerd door verschillende functionarissen. Zo kennen we docenten, verenigingsondersteuners, buurtsportcoaches, verenigingsmanagers, adviseurs, consultants, etc. Sinds langere tijd wordt ook de procesbegeleider genoemd. In de sportagenda van NOC*NSF heeft deze functie inmiddels zijn plaats gekregen. Terecht in mijn ogen.

Het werk van de procesbegeleider kenmerkt en onderscheidt zich door de sportvereniging voortdurend te coachen op het zelfstandig sturing geven aan verandering ofwel het voelen van eigenaarschap. De procesbegeleider begeleidt dit proces bij de sportvereniging. Hij is een inspirator die de vereniging stimuleert en ondersteunt in haar eigen leerproces, een netwerker die andere partners positioneert om dit leerproces te versterken en een regisseur die kennisbehoefte bij de vereniging signaleert en laat invliegen (timing) opdat de vereniging zelf in staat is keuzes te maken. De procesbegeleider is dus geen expert in inhoud en/of kennis, maar in het begeleiden van veranderende verenigingsbestuurders.
Een mooie kans voor de sport om in tijden van transitie en transformatie te werken aan het ambacht van procesbegeleider.